ConnyHagen.nl

Maak jij als ouder verschillende gedragsproblemen met je kind mee? Dit kan thuis een grote impact hebben.

Deze emotionele of cognitieve gedragsproblemen zijn héél geschikt voor behandeling.

In praktijk Conny Hagen werk ik als een erkend psychomotorische Kindertherapeut in Dronten, en heb ik meer dan 25 jaar ervaring binnen het basisonderwijs.

“Conny bedankt voor jouw werk. Ik heb mijn dochter echt zien groeien. Zeer waardevol.”

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

en Rots en Water Training

Met Conny Hagen PMKT bied ik bewegings- en ervaringstherapie aan kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat op verschillende manieren laten zien. Deze therapie zorgt ervoor dat de vastgelopen ontwikkeling weer op gang komt op een manier die past en aansluit bij uw kind!

Herkent u het volgende bij uw kind?

 • Last van boze buien, driftig of brutaal zijn.
 • Voelt zo veel, overgevoeligheid of hoogsensitief. 
 • Last van een onderliggend trauma, vroegkinderlijk trauma.
 • Hangt erg veel of weinig aan ouder, hechtingsproblematiek.
 • Bang het niet goed te doen, het niet te kunnen, faalangstig. 
 • Last van bedplassen of andere zindelijkheidsproblemen.
 • Verlegen of teruggetrokken gedrag.
 • Moeite met het maken van vriendjes.
 • Vaak huilen of een gespannen indruk.
 • Negatief zelfbeeld of te weinig zelfvertrouwen.
 • Moeite met het uiten van gevoelens.
 • Snel opgeven als iets niet lukt.
 • Agresief gedrag.
 • Etc.

Met Conny Hagen PMKT bied ik bewegings- en ervaringstherapie aan kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat op verschillende manieren laten zien. Deze therapie zorgt ervoor dat de vastgelopen ontwikkeling weer op gang komt op een manier die past en aansluit bij uw kind!

 Conny, we hebben het eindverslag gelijk doorgestuurd naar juf en kregen de volgende reactie: ‘Wat een herkenbaar en duidelijk verslag. Ik zei al dat ik hem in de loop van het jaar socialer vond geworden en nu lees ik waardoor! Deze aangeboden handvatten hebben onze zoon geholpen! Bedankt en complimenten dus!”

w

Sociaal-emotionele problemen

Sociaal emotionele problemen bij je kind zijn vaak op te lossen. Denk aan agressief of brutaal gedrag, moeite met vriendjes maken, faalangst, veel huilen, gespannen indruk of een laag zelfbeeld.

Cognitieve problemen

Cognitieve problemen bij je kind zijn vaak op te lossen. Denk aan moeite om aandacht vast te houden, snel opgeven als iets niet lukt, moeite om te plannen, impulsief gedrag of moeite om dingen te onthouden.

Bewegingsproblemen

Moeite met zelf aankleden, lomp of onhandige bewegingen, moeite met stilzitten of in beweging komen, drukke gespannen manier van bewegen. Deze bewegingsproblemen bij je kind kunnen signalen zijn van onderliggende problematieken die in de therapie vaak op te lossen zijn.

Wat is Psychomotorische Kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een ‘doe-therapie’ voor kinderen waarbij gebruik wordt gemaakt van veel verschillende materialen, denk aan sport-, spel-, expressie-, constructie-, muziek-, en symbolische materialen. Kinderen zijn daardoor niet alleen met hun hoofd bezig, maar met hun hele lichaam.

Afgestemd op de behoefte van het kind en in overleg met u als ouders/verzorgers is het mogelijk om een aantal keren gezamenlijk met uw kind deel te nemen aan de therapie. Het versterken van de verbinding tussen ouders en kind geeft kracht en kan een belangrijke bijdrage leveren aan herstel of groei.

Beweging als basis

Kinderen beleven veelal plezier aan het doen en bewegen. Plezier hebben tijdens de therapie is een voorwaarde om te groeien. Al bewegend leren kinderen zichzelf en de wereld kennen en kunnen kinderen uitdrukken wat ze met woorden misschien nog niet lukt. Bij de therapie krijgt uw kind de ruimte om nieuwe ervaringen op te doen, gedragspatronen te herkennen, nieuw gedrag te oefenen en eventuele negatieve ervaringen te verwerken. Een veranderingsproces wordt zo op gang geholpen waardoor uw kind weer in zijn kracht komt, positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven staat!

Voor wie is PMKT?

PMKT is een individuele therapie voor kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar.

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een therapie voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten of vastlopen in hun ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een gebeurtenis  in hun leven of door iets wat ze als een belemmering ervaren.  Het kan ook komen door aanleg of door een stoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of autisme.

Kinderen die vastgelopen zijn kunnen dit laten zien in hun gedrag. Ze kunnen naar buiten gericht gedrag laten zien en zijn bijvoorbeeld impulsief, driftig, overactief of onrustig. Maar ze kunnen ook naar binnen gekeerd gedrag laten zien zoals angstig zijn, zich geremd voelen, piekeren, slecht slapen, teruggetrokken zijn of gespannenheid in bewegingen laten zien.

Of een kind een diagnose heeft of niet, ik kijk altijd naar wat dít unieke kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Rots en Water training

met de schoolklas

of

in klein groepsverband

 Rots en Water training kan je volgen in een klein groepje van maximaal vier kinderen in de praktijkruimte. 

Rots en Water training kan je ook volgen op school met jouw klas. School kan hiervoor contact opnemen met mij. Na overleg met school wordt dan een Rots en Water training op maat gemaakt. De trainingen worden dan vaak op school gegeven of in de gymzaal van school. 

Deze laagdrempelige trainingen zijn bedoeld voor jongens en meisjes tot ongeveer 12 jaar die beter voor zichzelf willen opkomen, zich zekerder willen voelen en voor kinderen die gauw boos worden en dit niet meer willen.

Uw kind beter in zijn vel dankzij Rots en Watertraining

Rots en Watertraining is een psychofysieke training waarin kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen. Het betreft een programma van 8 weken met 1 sessie per week van 1 uur.

 Zakelijke informatie

SKJ registratienummer: 160009528

NFG registratienummer 9288

RBCZ licentienummer 210300R

AGB code zorgverlener: 90109530

AGB code Praktijk: 90068487

KvK nummer: 80013597

Behandelcode: PMKT 24515Z

Vakgroep psychosociaal

maatschappelijk werk (VPMW)

Gecertificeerd kwaliteitssysteem dat

voldoet aan artikel 4.1.4. 1e lid van

de jeugdwet. 

 

nfg logo
nfg logo
nfg logo

Tarieven en vergoedingen

 

Tarieven

De sessieprijs per uur is €70,-,

Dat geldt ook voor gesprekken met ouders/verzorgers zoals het intakegesprek, tussen- en eindgesprek.

  

 Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar vindt vergoeding vaak plaats vanuit je aanvullende zorgverzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze hiervoor afspraken heeft gemaakt met de Nederlandse Federatie voor Gezondheid (NFG) en/of met het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Onder het kopje zakelijke informatie hierboven, vind je diverse registratienummers waar je zorgverzekeraar naar kan vragen. Je kunt ook kijken bij:  https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html  en

bij http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychomotorische-kindertherapie.

Wanneer ouders/verzorgers in aanmerking willen komen voor vergoeding via de gemeente voor het traject dat hun kind gaat lopen, dan dient hiervoor een verzoek bij de gemeente ingediend te worden. Dat moet dan voorafgaand aan de start van het therapie-traject.

Informatie opvragen is vrijblijvend en kosteloos.

Hulp nodig?

Neem dan vrijblijvend contact op.

jaar ervaring binnen het onderwijs

Doeltreffende oefeningen voor Kids

ouders en kinderen geholpen

jaar ervaring Kunstzinnig Dynamisch Kindercoach

Neem contact op met Conny

Locatie: Philipsdaalder 54, 8253 CM Dronten (klik hier voor de route)

Telefoon: +31620939358

Email: info@connyhagen.nl 

Openingstijden: Ma-Vr: 08:30 – 17:00 uur